Chính Sách Đổi Trả
25/02/2021 - 06:50

Trong trường hợp Vận động viên (VDV) muốn thay đổi cự ly chạy (nâng hay hạ cự ly), hoặc thay đổi tên người chạy… đều phải thông qua Ban Tổ chức (BTC) theo số hotline: +84 97 818 5561, hoặc email: canthomarathon@dhavietnam.vn.

Khi nhận sự phản hồi của VĐV, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ nhanh nhất theo yêu cầu.

Sau khi VĐV đã gửi bản đăng ký và thanh toán phí đăng ký, BTC sẽ không hoàn trả phí đăng ký trong bất cứ trường hợp nào. Những người tham gia không được phép thay đổi thông tin cá nhân sau khi đăng ký và hoàn thành việc thanh toán, trừ trường hợp sang nhượng quyền tham gia cho bên thứ 3 theo quy định về thời hạn và phí chuyển nhượng của BTC.
Việc thay đổi cự ly chạy được chấp nhận khi yêu cầu đó được thực hiện trước hạn cuối cùng, là ngày thi đấu của giải.
VĐV sẽ phải trả thêm số tiền chênh lệch giữa phí đăng ký của các cự ly chạy, trong trường hợp cự ly mới có mức phí đăng ký cao hơn phí đăng ký của cự ly ban đầu, và không được hoàn trả phần dư trong trường hợp cự ly mới có mức phí đăng ký thấp hơn mức phí đăng ký của cự ly ban đầu.

Các quy định chi tiết xem tại Điều lệ của giải.

TIN LIÊN QUAN