CAN THO MARATHON–HERITAGE RACE 2023: THỜI GIAN XUẤT PHÁT, COT
27.11.2023 - 09:38

CAN THO MARATHON–HERITAGE RACE 2023: THỜI GIAN XUẤT PHÁT, COT

Chi tiết...
EMAIL VỀ VIỆC NHẬN RACE KIT GIẢI MARATHON QUỐC TẾ DI SẢN CẦN THƠ 2023
27.11.2023 - 09:21

EMAIL VỀ VIỆC NHẬN RACE KIT GIẢI MARATHON QUỐC TẾ DI SẢN CẦN THƠ 2023

Chi tiết...
THUYỀN GHE LÊN ÁO CHẠY GIẢI CAN THO MARATHON – HERITAGE RACE
27.11.2023 - 09:19

THUYỀN GHE LÊN ÁO CHẠY GIẢI CAN THO MARATHON – HERITAGE RACE

Chi tiết...
CAN THO MARATHON – HERITAGE RACE 2023: ĐƯỜNG CHẠY
27.11.2023 - 09:13

CAN THO MARATHON – HERITAGE RACE 2023: ĐƯỜNG CHẠY

Chi tiết...
Thông Tin Cơ Bản về Việt Nam
30.12.2022 - 14:30

Một số thông tin khái quát về Việt Nam.

Chi tiết...
Ban Tổ Chức
19.12.2022 - 08:00

Ban Tổ chức của Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ bao gồm các thành viên sau.

Chi tiết...
Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ
19.12.2022 - 06:00

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ là một trong những giải chạy quốc tế được tổ chức hướng tới sự chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Chi tiết...
Thông Tin Chung
19.12.2022 - 06:00

NGÀY CHẠY: 3/12/2023

Chi tiết...
Điều Lệ
19.12.2022 - 06:00

ĐIỀU LỆ GIẢI MARATHON QUỐC TẾ DI SẢN CẦN THƠ 2023

Chi tiết...
Giải Thưởng
28.02.2021 - 08:09

Cấu trúc giải thưởng của Giải chạy được công bố trên website.

Chi tiết...