Vietnam Airlines Được Xếp Hạng An Toàn Nhất Thế Giới Trong Đại Dịch
05.07.2021 - 22:16

Vietnam Airlines đã được xếp hạng an toàn cao nhất thời đại dịch COVID-19, trở thành một trong chín hãng hàng không có thứ hạng này trên thế giới, theo Skytrax.

Chi tiết...